- Gratis kanoleie

- Gratis kajakkleie

- Døgnplass inkl. strøm kr. 200

- Gratis inngang til alle live arrangementer 

- Døgnleie på hytter turveien, kr 600

- Nyhetsbrev