top of page
Norsk skogfinsk museum

Norsk Skogfinsk Museum er en konsolidering av fire eldre kulturverninstitusjoner som arbeidet med skogfinsk historie og kultur: Gruetunet Museum (etablert 1942), Finnetunet (etablert 1942), Austmarka Historielag (etablert 1977) og Åsnes Finnskog Historielag (etablert 1990). Disse fire institusjonene stiftet Norsk Skogfinsk Museum i desember 2005.

Med sin innvandring til Østlandet på 1600-tallet innførte skogfinnene flere bygningstyper som ikke eksisterte i norsk byggeskikk. De skogfinske røykstuene, riene og røykbadstuene har vært unike bygningstyper i Norge i nesten 400 år. Til tross for dette ble den første skogfinske bygningen fredet først i 2011....

Fra 2003 begynte Riksantikvaren å sette fokus på minoritetenes kulturminner, og fra 2017 ble det etablert en egen arbeidsgruppe som skulle finne fram til et utvalg kulturminner for de nasjonale minoritetene som kunne være aktuelle for fredning; fra skogfinner, kvener/norskfinner, romanifolk/tatere, romfolk og jøder. Det ble startet med de skogfinske kulturminnene, og Norsk Skogfinsk Museum ble tungt involvert i arbeidet med å foreslå, dokumentere, diskutere, befare og prioritere aktuelle kulturminner over hele Østlandet. Fra tidligere var det bare den unike "badstua" på Nedre Øieren som var fredet. Fra 2019 og framover ble prosessene for fredning av andre kulturminner sluttført.

- Utrdag fra Norsk skogfinsk museum sin hjemmeside. Besøk hjemmesiden her.

00D3308D-B8B1-47FC-84AB-E2CAECD19590.jpeg
bottom of page